Обяви:

Работа при нас

Благодарим за интереса към нашето дружество.
Позиция 1: шивачки, както за клон „Калофер“, така и за гр.София.
Моля, кандитствайте на е-mail zu.sofia@intob.bg и на телефон 02 952 52 15 или на място.