Обяви:


Строително монтажни работи /СМР/ на КРОЯЧЕН ЦЕХ гр. Калофер.


Инвестиционен проект и КС.

 

Краен срок за кандидатстване 07.04.2023г.

Работа при нас

Благодарим за интереса към нашето дружество.
Позиция 1: шивачки, както за клон “Калофер”, така и за гр.София.
Моля, кандитствайте на е-mail zu.sofia@intob.bg и на телефон 02 952 52 15 или на място.