Създаване – кратка историческа справка

След закриването през 1956 година на ТП „Специална търговия” към Министерството на вътрешната търговия на основание ПМС № 266/25 юли 1956 г. и Заповед на Министъра на народната отбрана № 107/15 август 1956 г., считано от 01 септември 1956 г. към Министерство на народната отбрана (поделение 35360) се създава предприятие на стопанска сметка „ИНТЕНДАНТНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”. То е приемник и продължител на производствената дейност на ТП „Специална търговия” с предмет на дейност изработването на всички видове униформени облекла за специалните ведомства (МНО, МВР и ГУСВ), както и облекла за служителите от други ведомства, имащи право на униформено облекло по реда на ХІХ-то и ХХІV-то ПМС и последвалите ги нормативни документи в това отношение.

„Интендантско обслужване” се явява и приемник на цялата съществуваща материална база на закритото ТП „Специална търговия”.
В предмета на дейност влиза организирането на работилници за ушиване и ремонт на униформено облекло, изработване на обувки (ботуши) на генералите, офицерите, сержантите (свръхсрочнослужещите), волнонаемните и техните семейства, да ушива също така и униформени облекла на служителите от Министерството на транспорта и Министерството на съобщенията.

 1. Първоначално териториалното разпределение на предприятията на „Интендантско обслужване” е било продиктувано от дислоцирането на поделенията по гарнизонизони, а именно:
 2. Централно управление (ЦУ) гр. София;
 3. ТП гр. Благоевград с филиали в: Гоце Делчев, Станке Димитров, Гара Пирин, Симитли, Петрич, Разлог;
 4. ТП гр. Бургас с филиали в: Айтос, Малко Търново, Мичурин, Грудово, Звездец, Равнец;
 5. ТП гр. Варна с филиали в: Толбухин, Балчик, Долен Чифлик;
 6. ТП гр. Горна Оряховица с филиали в: Габрово, Търново, Севлиево, Павликени;
 7. ТП гр. Кърджали с филиали в: Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Чорбаджийско;
 8. ТП гр. Плевен с филиали в: Ловеч, Троян, Каменец, Телиш, Оряхово;
 9. ТП гр. Пловдив с филиали в: Карлово, Смолян, Чирпан;
 10. ТП гр. Русе с филиали в: Силистра, Свищов, Белене, Тутракан;
 11. ТП гр. Сливен с филиали в: Ямбол, Елхово, Бояново, Безмер, Стара Загора, Нова Загора, Казанлък, Карнобат;
 12. ТП гр. София-1 с филиали в: Ботевград, Самоков, Перник, Сливница, Брезник, Кюстендил, Радомир, Враца, Видин, Доброславци;
 13. ТП гр. София-2 с филиал в: Червен бряг;
 14. ТП гр. Хасково с филиали в: Харманли, Марица, Любимец, Димитровград;
 15. ТП гр. Шумен с филиали в: Търговище и Разград.

С разпореждане № 46/02 юли 1997 г. на МС Управление „ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество „ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ЕАД ГР. СОФИЯ.