Приключили процедури

Дата на публикуване Кратко описание Дата на приключване Файлове
28.05.2019г. Отдаване под наем на част от недвижим имот 14.06.2019г. Документ
22.06.2019г. Ремонт на фасада 22.07.2019г. Документ
22.06.2019г. Ремонт на покрив 22.07.2019г. Документ
02.09.2019г. Ремонт на фасада 18.09.2019г. Документ
11.10.2019г. Ремонт на фасада 22.10.2019г. Документ
23.10.2019г. Ремонт на фасада – удължаване на срока 28.10.2019г. Документ
20.01.2020г. Ремонт на тераса 21.02.2020г. Документ
06.03.2020г. Ремонт на тераса 31.03.2020г. Документ
02.04.2020г. Ремонт на тераса – удължен срок 30.04.2020г. Документ
01.05.2020г. Ремонт на тераса – удължен срок 2 29.05.2020г. Документ
19.05.2020г. Открита процедура за провеждане на търг – ДМА 04.06.2020г. Документ
01.06.2020г. Отдаване под наем на обособени части 20.07.2020г. Документ
23.07.2020г. Отдаване под наем на обект 11.08.2020г. Документ
01.10.2020г. Търг с тайно наддаване 15.10.2020г. Документ
28.10.2020г. Авариен ремонт – гр. Калофер 13.11.2020г. Документ
13.05.2021г. Авариен ремонт на покрив 07.06.2021г. Документ
22.05.2021г. Отдаване под наем 10.06.2021г. Документ